Certyfikat Bezpiecznego Miejsca

CBM

To inicjatywa polegająca na przeprowadzeniu konkursu, w toku którego członkowie komisji konkursowej składający się z przedstawicieli Urzędu Miasta, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i innych instytucji zajmujących się ochrona zdrowia i życia. Konkurs w wstępnym etapie skierowany będzie do 2 grup. Pierwsza z nich to właściciele lokali gastronomicznych, dyskotek. Druga z grup to zarządcy obiektów sportowych, placów zabaw itp. W toku konkursu komisja będzie oceniała poziom bezpieczeństwa wskazanych miejsc na podstawie posiadanych danych statystycznych ale również na podstawie przeprowadzonych ankiet i sondaży społecznych. Na tej podstawie wyłonione zostaną najbezpieczniejsze miejsca w Ostrołęce. Właściciele i zarządcy otrzymają w uroczysty sposób certyfikat bezpieczeństwa, którym będą się mogli posługiwać w promocji poddanych ocenie miejsc. Informacje o certyfikatach będą umieszczone na stronie Bezpieczna Przyjazna Ostrołęka Nasza Wspólna Sprawa. certyfikaty będą przyznawane corocznie. W przypadku pogorszenia bezpieczeństwa certyfikat będzie odbierany decyzją komisji.