07.05.2015

W dniu 5 maja 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki miało miejsce spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele ostrołęckich szkół, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej ,Sanepidu i urzędu miasta.Tematem spotkania były zagrożenia   związane z obrotem handlowym dopalaczami.Zjawisko  sprzedaży dopalaczy staje się coraz poważniejszym problemem.Na skutek zażywania dopalaczy coraz więcej młodych ludzi   traci cenne zdrowie i nierzadko życie.Uczestnicy spotkania, dzięki zaangażowaniu pracowników Sanepidu zapoznali się z problematyką zagrożeń  w obszarze dopalaczy.Podjęto decyzje o kontynuowaniu  takich spotkań w ostrołęckich szkołach.Informacje o zagrożeniach wynikających z zażywania dopalaczy kierowane będą do uczniów ostrołęckich szkol i ich rodziców.Analizując poziom zagrożenia tym zjawiskiem, stwierdzić należy, że bardzo istotnym problemem jest brak odpowiednich instrumentów prawnych umożliwiających zwalczanie tego groźnego zjawiska. Obowiązujące w chwili obecnej  przepisu prawa nie pozwalają na skuteczne eliminowanie zagrożeń i efektywne działania organów państwa.W tym zakresie istnieje  potrzeba natychmiastowych zmian legislacyjnych i pozostaje mieć nadzieje, że osoby odpowiedzialne za życie i zdrowie  najmłodszych obywateli, podejmą niezwłoczne działania w tym zakresie.Państwa zachęcam do odwiedzania stron internetowych poświęconych temu groźnemu zjawisku w tym strony Głównego Inspektora Sanitarnego,co pozwoli na pogłębienie wiedzy w tym obszarze.

Aktualności - najnowsze

Komentarze